Захист дисертацій

ЛИСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
Аспірант Відділу хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Відновне розщеплення анельованих 1,3‑діазагетероциклів»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Назаренко Костянтин Геннадійович, д.х.н. старший науковий співробітник відділу хімії фосфороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

САВІНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Аспірантка Відділу хімії функціональних гетероциклічних систем Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Внутрішньомолекулярні циклізації 2-алкенілхіназолінонів у синтезі функціоналізованих похідних піроло(піридо)[1,2-a]- та [2,1-b]хіназолінонів»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Вовк Михайло Володимирович, чл.-кор. НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

РОДІК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
11 липня 2024 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: Інститут органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Акад. Кухаря, 5; факс (044) 573-26-43) відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему:
«Синтез, структура, фізико-хімічні властивості та біологічна активність похідних амінокаліксаренів»
за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія.
Робота виконана у відділі хімії макроциклічних сполук Інституту органічної хімії НАН України.
Офіційні опоненти:
Броварець Володимир Сергiйович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України
Комаров Ігор Володимирович, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Дубей Ігор Ярославович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу синтетичних біорегуляторів Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Файли для завантаження:
Файли для завантаження:
Дисертаційна робота
Реферат
Облікова картка дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Відгук Броварця В.С.
Відгук Комарова І.В.
Відгук Дубея І.Я.
Трансляція захисту в режимі реального часу відбудеться за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступу: 9w4zv
Відеозапис захисту буде розміщено за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСІЯ МИКИТІВНА
Аспірантка відділу хімії елементоорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Синтез структурно модифікованих диметилфосфіноксидів»»
Спеціальність:
 102 – Хімія
Науковий керівник: Рассукана Юлія Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Костюка О.М., рецензія Черенка С.О., відгук Головченка О.В., відгук Гордієнко О.В.
Публічний захист дисертації відбудеться 18.07.2024 р. об 13:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02094, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

СЛИВКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
19 червня 2024 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: Інститут органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Акад. Кухаря, 5; факс (044) 573-26-43) відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему:
«Синтез, структурна модифікація та біологічна активність функціональних похідних гідрованих тіазолів, імідазо[2,1-b]тіазолів і (бенз)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів»
за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія.
Робота виконана на кафедрі органічної та фармацевтичної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Офіційні опоненти:
Вовк Андрій Іванович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України
Тимошенко Вадим Михайлович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України
Онисько Михайло Юрійович, доктор хімічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету
Файли для завантаження:
Дисертаційна робота
Реферат
Облікова картка дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Відгук Вовка А.І.
Відгук Тимошенка В.М.
Відгук Ониська М.Ю.
Трансляція захисту в режимі реального часу відбудеться за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступу: 9w4zv
Відеозапис захисту буде розміщено за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

ЧЕРЕНОК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
26 квітня 2024 року об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: Інститут органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул. Акад. Кухаря, 5; факс (044) 573-26-43) відбудеться публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему:
«Каліксаренфосфонові кислоти. Синтез, стереохімія та властивості»
за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія.
Роботу виконано в Інституті органічної хімії НАН України.
Офіційні опоненти:
Чебанов Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, перший заступник генерального директора НТК «Інститут монокристалів» НАН України
Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України
Пивоваренко Василь Георгійович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Файли для завантаження:
Дисертаційна робота
Реферат
Облікова картка дисертації
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Відгук Чебанова В.А.
Відгук Броварця В.С.
Відгук Пивоваренка В.Г.
Трансляція захисту в режимі реального часу відбудеться за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступу: 9w4zv
Відеозапис захисту буде розміщено за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

 

ФЕДИК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: «Синтез та фізико-хімічні властивості диметилфосфіноїлвмісних азациклоалканів для потреб медичної хімії»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Волочнюк Дмитро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу медичної хімії Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Філатова А.А., рецензія Сукача В.А., відгук Ониська М.Ю., відгук Головченка О.В.

Публічний захист дисертації відбудеться 18.01.2024 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

 

ЄГОРОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: «Мідь-каталізований синтез конденсованих піридинів із циклічних кетонів та пропаргіламіну»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Роженко Олександр Борисович, доктор хімічних наук, завідувач відділу фізико-хімічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Назаренка К.Г., рецензія Васькевич А.І., відгук Фрасинюка М.С., відгук Колосова М.О.

Публічний захист дисертації відбудеться 18.01.2024 р. об 11:30 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

 

ФІЛІМОНЧУК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Інженер відділу хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Синтез функціонально заміщених сультамів внутрішньомолекулярним аміногалогенуванням ненасичених сульфонамідів»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Назаренко Костянтин Генадійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу хімії фосфорорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Сукача В.А., рецензія Шандури М.П., відгук Гордієнко О., відгук Фрасинюка М.С.

Публічний захист дисертації відбудеться 11.01.2024 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

Підпис до відео захисту

РУДЕНКО ТИМОФІЙ ВІКТОРОВИЧ
здобувач Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Синтез функціоналізованих тіоланів реакцією [3+2]-циклоприєднання тіокарбоніліліду»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Тимошенко Вадим Михайлович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота, цифровий підпис
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Костюк О.О., відгук Геруса І.І., рецензія Шандури М.П., відгук Леги Д.О.
Трансляція захисту дисертації за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Публічний захист дисертації відбудеться 21.12.2023 р. об 11:30 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

Підпис до відео захисту

ЧЕРЕДНІЧЕНКО АЛЬОНА СЕРГІЇВНА
Інженер Відділу хімії елементоорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: Асиметрична функціоналізація n-(трет-бутилсульфініл)поліфтороалкілімінів»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Рассукана Юлія Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: відгук Комарова І.В., рецензія Михайличенка С.С., рецензія Сукача В.А., відгук Геруса І.І.

Трансляція захисту дисертації за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Публічний захист дисертації відбудеться 21.12.2023 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv

Підпис до відео захисту

ОКСЮТА ОЛЕКСАНДР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
аспірант IV року навчання Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Вивчення хімічного простору комерційно доступних сполук на відповідність сучасним критеріям медичної хімії»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Волочнюк Дмитро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу медичної хімії Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: Рецензія Кулініча А.В., Рецензія Черенка С.О., Відгук Чебанова В.А., Відгук Броварця В.С.

Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Публічний захист дисертації відбудеться 26.10.2023 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv
Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

ШАРАНОВ ІЛЛЯ ПАВЛОВИЧ
Назва дисертаційної роботи: «Синтез та спектрально-флуоресцентні властивості мезо-заміщених гептаметинціанінів похідних індолу»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: акад. НАН України Іщенко Олександр Олександрович, завідувач відділу кольору та будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота
Витяг із засідання фахового семінару
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради
Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Михайличенко С.С., рецензія Богзи С.Л., відгук Дорошенка А.О., відгук Броварця В.С.

Публічний захист дисертації відбудеться on-line 02.11.2023 о 14:00.

Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09 Ідентифікатор конференції: 718 385 9685 Код доступа: 9w4zvU

Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/channel/UCLdXCS7r2t6C3qLiqKp0AUg/videos

Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

ДЕМЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
аспірант IV року навчання Відділу медичної хімії Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Функціоналізовані флуороалкіл-заміщені похідні циклобутану»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Волочнюк Дмитро Михайлович, д.х.н., проф., завідувач Відділу медичної хімії
Дисертаційна робота Демчука О.П.
Наказ про утворення ради
Витяг із протоколу засідання фахового семінару
Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Філатова А.А., рецензія Тимошенка В.М., відгук Головченка О.В., відгук Походила Н.Т.

Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/@IOCH_Ukraine

Публічний захист дисертації відбудеться 05.10.2023 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv
Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

СІЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
інженер Відділу хімії макроциклічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «(Тіа)каліксарен фосфорні та фосфонові кислоти: синтез, структура та властивості»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Черенок Сергій Олексійович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Відділу хімії макроциклічних сполук
Дисертаційна робота Сіленка О.М.
Наказ про утворення ради
Витяг із протоколу засідання об’єднаного семінару
Трансляція захисту дисертації за посиланням:
https://www.youtube.com/@IOCH_Ukraine

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: Рецензія Ониська П.П., Рецензія Костюка О.М., Відгук Смолія О.Б., Відгук Ляпунова О.Ю.

Публічний захист дисертації відбудеться 27.07.2023 р. о 14:00 у малій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zv
Рішення cпеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

ЧАЛИК БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ
аспірант IV року навчання Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Синтез функціоналізованих похідних 3‑(аміноалкіл)ізоксазолів»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Волочнюк Дмитро Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу медичної хімії Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота: дисертація Чалика Б.А.
Витяг із протоколу засідання об’єднаного семінару з органічної хімії та хімії елементоорганічних сполук ЮХ НАН України від “15” травня 2023 р.: документ

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради

Трансляція захисту дисертації за посиланням:
Підпис до відео захисту

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: Рецензія Шандури М.П., Рецензія Ягупольского Ю.Л., Відгук Походила Н.Т., Відгук Фрасинюка М.С.

Публічний захист дисертації відбудеться 13.07.2023 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України.
Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5

Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU

Рішення спеціалізованої вченої ради

ШАВРІНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Інженер Відділу хімії елементоорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Похідні піридиніл- та піримідинілдифторооцтових кислот»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Рассукана Юлія Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота: дисертація Шавріної О.М.
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням: Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Ягупольського Ю.Л., рецензія Михайличенка С.С., відгук Броварця В.С., відгук Гордієнко О.В.
Публічний захист дисертації відбудеться 30.03.2023 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України.
Адреса: 02660, м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU
Рішення спеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

ТРИБРАТ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
аспірант IV року навчання Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: “Синтез та властивості функціоналізованих внутрішньохіральних калікс[4]аренів”
Спеціальність:
102 – Хімія
Науковий керівник: Єсипенко Олександр Адольфович, кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший наукоувий співробітник відділу хімії макроциклічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота: дисертація_Трибрат
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням: Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Костюка О.М., рецензія Ониська П.П., відгук Комарова І.В., відгук Колодяжної А.О.
Публічний захист дисертації відбудеться 10.01.2023 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU
Рішення спеціалізованої вченої ради
Підпис до відео захисту

ПОЛІЩУК ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Аспірант IV року навчання відділу кольору та будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Барвники з діоксабориновим циклом в поліметиновому ланцюгу»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Шандура Микола Петрович, кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу кольору та будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України,
Дисертаційна робота: Дисертація Поліщук, додатки
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням:

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Черенка С.О., відгук Дубея І.Я., відгук Фрасинюка М.С., рецензія Тимошенка В.М.
Публічний захист дисертації відбудеться 17.11.2022 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5
Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU
Рішення спеціалізованої вченої ради

КЛЕБАН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Інженер відділу хімії хімії елементоорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Гетероаліфатичні ендо- та екзо-циклічні вінілборонати»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Рассукана Юлія Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота: Дисертація Клебан
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням:      https://www.youtube.com/watch?v=AFDAzl5q0LM

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: рецензія Сукача В.А., відгук Комарова І.В., рецензія Ковтуна Ю.П., відгук Головченка О.В.

Публічний захист дисертації відбудеться 20.10.2022 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5

Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU

Рішення спеціалізованої вченої ради

БОРОДКІН ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Інженер відділу хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України
Назва дисертаційної роботи: «Біс(1,1-дигідрополіфтороалкіл)сульфіди, біс(2-фторо-2-полі- фтороалкілвініл)сульфіди і біс(поліфтороалкілацетиленіл)сульфіди. Синтез і хімічні властивості»
Спеціальність: 102 – Хімія
Науковий керівник: Шермолович Юрій Григорович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту органічної хімії НАН України
Дисертаційна робота: Дисертація Бородкін
Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради директора Інституту органічної хімії НАН України:  Наказ про утворення ради
Трансляція захисту дисертації за посиланням:     

Публічний захист дисертації відбудеться 01.09.2022 р. о 14:00 у великій конференц-залі Інституту органічної хімії НАН України. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5

Онлайн-трансляція захисту відбудеться за наступним посиланням: https://us05web.zoom.us/j/7183859685?pwd=OHk2aGxiRC8vd1NET2xaR2QvWmZGUT09
Ідентифікатор конференції: 718 385 9685
Код доступа: 9w4zvU

Рецензії та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: Рецензія Ягупольського Ю.Л., Рецензія Ониська П.П., Відгук Геруса І.І., Відгук Лубенець В.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради

СР