Вибори директора Інституту

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України; по Відділенню хімії НАН України:

Інститут органічної хімії НАН України

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи відповідному відділенню НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2021 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.

Довідки за телефонами: Відділення хімії НАН України 044 239 65 70; 044 234 19 64

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директорів установ організовує наукова установа у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

Наказ від 27.01.2021 р. №6 «Про організацію виборів директора Інституту органічної хімії НАН України».

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту органічної хімії НАН України.

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту органічної хімії НАН України.


Виборча програма кандидата на посаду директора Інституту д.х.н., проф. Вовка Михайла Володимировича.

 


25 березня 2021 року в Інституті органічної хімії НАН України відбулися вибори директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту д.х.н., проф. М.В. Вовка. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 25 березня 2021 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 101 особа, з них зареєструвалося 89 осіб, що становить 88,1% . Тобто Вибори з обирання директора Інституту є правочинними.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 101 бюлетень, участь в голосуванні прийняло 89 наукових працівників, в урні виявлено 89 бюлетенів, залишилося нерозданими 12 бюлетенів.

Для обрання керівника (директора) Інституту органічної хімії НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 60 голосів, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 45 голоси.

За кандидатуру д.х.н.,М.В. Вовка проголосувало 89 осіб (більше 2/3 осіб виборців), проти – 0 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Таким чином, Вовк Михайло Володимирович вважається обраним на посаду директора Інституту органічної хімії НАН України.

Голова Оргкомітету, д.х.н., проф. Ю.Г. Шермолович

Голова виборчого комітету, д.х.н., проф. О.М. Костюк