Спеціалізована вчена рада

В Інституті органічної хімії НАН України діє спеціалізована вчена рада Д 26.217.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) наук за спеціальністю: 02.00.03 – органічна хімія, хімічні науки.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01

Голова ради:
1. Кальченко Віталій Іванович, д.х.н., професор, академік НАН України, почесний директор Інститут органічної хімії НАН України.
Заступник голови:
2. Рассукана Юлія Вікторівна, д.х.н., cтарший науковий співробітник, заступник директора, Інститут органічної хімії НАН України.
Вчений секретар:
3. Кулініч Андрій Володимирович, д.х.н.,ст.дослідник.,cтарший науковий співробітник, Інститут органічної хімії НАН України.
Члени ради:

4. Вовк Михайло Володимирович, д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут органічної хімії НАН України.
5. Войтенко Зоя Всеволодівна, д.х.н., професор, заступник декана хімічного факультету, професор кафедри органічної хімії, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
6. Волочнюк Дмитро Михайлович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
7. Іщенко Олександр Олександрович, д.х.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
8. Колодяжний Олег Іванович, д.х.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
9. Комаров Ігор Володимирович, д.х.н., професор, директор Навчально-наукового Інституту високих технологій, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
10. Костюк Олександр Миколайович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
11. Онисько Петро Петрович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
12. Пивоваренко Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри органічної хімії, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
13. Роженко Олександр Борисович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
14. Смолій Олег Борисович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
15. Тимошенко Вадим Михайлович, д.х.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
16. Толмачов Андрій Олексійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник науково-навчального хіміко-біологічного центру, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
17. Шермолович Юрій Григорович, д.х.н.,професор, заступник директора, Інститут органічної хімії НАН України.
18. Ягупольський Юрій Львович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.