винаходи

Список патентів на винаходи, одержаних у 2015 році

№  п/п Найменування винаходу Ініціали та прізвища авторів № патенту і держ. реєстру
1. Гідрохлориди 1-[4-(1,1,3,3-тетраметил бутил)фенокси]-3-алкіламіно-2-пропанолу Короткий Ю.В.,
Вринчану Н.О.,
Дронова М.Л.,
Дудікова Д.М.,
Смертенко О.А.
№ 109 720
д.р. 25.09.2015
2. 1-[4-(1,1,3,3-тетраметил бутил)фенокси]-3-(N-бензил гексаметилен іміній)-2-пропанол хлорид Короткий Ю.В., Вринчану Н.О.,
Дронова М.Л.,
Смертенко О.А.
№ 109 202
д.р. 27.07.2015
3. Четвертинні солі 1-[4-(1,1,3,3-тетраметил бутил)фенокси]-3-(N-алкілметил циклогексиламоній)-2-пропанолу Короткий Ю.В.,
Вринчану Н.О.,
Дронова М.Л.,
Смертенко О.А.
№ 109 201
д.р. 27.07.2015
4. 1-(2,4-ди-третбутил фенокси)-3-(N-бензил, N-диметиламіно)-2-пропанол хлорид Короткий Ю.В.,
Вринчану Н.О.,
Гриневич С.В.,
Смертенко О.А.
№ 109 203
д.р. 27.07.2015
5. Спосіб виготовлення фоточутливого матеріалу для оптичного запису Петров В.В.,
Крючин А.А.,
Горбов І.В.,
Бородін Ю.О.,
Гриценко К.П.,
Брикс Ю.Л.,
Курдюков В.В.,
Сломінський Ю.Л.,
Толмачов О.І.
№ 108 319
д.р. 10.04.2015
6. Похідні бензімідазо[1,2-a]бензо[h]-1,6-нафтиридину та спосіб їх одержання Швиденко К.В.,
Петін О.Ю.,
Швиденко Т.І.,
Волочнюк Д.М.
№ 107 120
д.р. 25.11.2014
7. Сорбент для селективного вилучення цезію з водних розчинів Гребенюк М.М.,
Беліков К.М.,
Брильова К.Ю.,
Драпайло А.Б.,
Кальченко В.І.
№ 106 865
від 10.10.2014
8. Застосування 1-(1-адамантил-1-етокси)-3-(N-метил діалкіл амоній)-пропанол йодидів як засобів, які мають церебропротекторну дію Короткий Ю.В.,
Степанюк Г.І.,
Коваль Б.О.,
Степанюк Н.Г.,
Смертенко О.А.
№ 97765
від 10.04.2015
9. Спосіб одержання оптично активних (R)-та (S)-діетил-1-аміно-3-оксо-1-(трифлуорометил)бутил фосфонатів Онисько П.П.,
Рассукана Ю.В.,
Єленіч І.П.
№ 97764
від 10.04.2015
10. Дигідрохлориди 2-діалкіламіно-1,3-бензотіазол-6-карбоксамідів в ролі блокаторів рН-чутливих іонних каналів Вовк М.В.,
Сукач В.А.,
Максимюк О.П.,
Бута А.З.,
Кришталь О.О.
№ 96837
від 25.02.2015
11 5,17-ді(арилсульфоніл)-уреїдо-11,23-ди-третбу-тил-26,28-дигідрокси-25,27-дипропок-сикалікс[4]арени, які виявляють гіпоглікемічну активність Ярош О.К.,
Родік Р.В.,
Денисенко О.М.,
Соловйов А.І.,
Бойко В.І.,
Кальченко В.І.
№ 96819
від 25.02.2015

Список патентів на винаходи, одержаних у 2012-2013 роках

№ п/п Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1. Каліксарен-1-гідроксиметилен-1,1-біс фосфонові кислоти, як інгібітори протеїнти-розинфосфатази 1В 21 листопада 2012   р.№ 27019/3А/12 ІОХ НАНУ,ІБОНХ НАНУ
2. Тетраолігогліцидилкарбазолсилан, як основа фото напівпровідникового середовища для реєстрації оптичних голограм 21 листопада 2012 р.№ 27059/3А/12 ІОХ НАНУ,КНУ ім. Т.Шевченка.
3. Оптичне середовище для реєстрації оптичних голограм 21 листопада 2012   р.№ 27060/3А\12 ІОХ НАНУ, КНУ ім. Т.Шевченко.
4. 1-[4-(1,1,3,3,-тетраметилбутил)фенокси]-3-(N-метилпіролідиній)-2-пропанол йодид 25 грудня 2012 р.№ 27056/3А/12 ІОХ НАНУ,ДУ ІФТ НАМ Укр.
5. 1-[4-(1-адамантил)фенокси]-3-(N-бензилпіролідиній)-2-пропанол хлорид 19 березня 2013 р.№ 6676/3А/13 ІОХ НАНУ
6. Похідні 7-[(2-аміноетил) бензиламіно]-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоксимідамідів та їх солі 27 березня 2013 р.№ 7471/3А/13 ІОХ   НАНУ, ІФ ім. О.О.Богомольця.
7. Калікс (4)арен- -кетофосфонові кислоти як інгібітори протеїн тирозин-фосфотази 27лютого 2013 р.№ 7756/3А/13 ІБОНХ НАНУ,ІОХ НАНУ
8. 1-(2,4-Ди-третбутилфенокси)-3-(N-бензилпіролідиній)-2-пропанолу 15 серпня 2013 р.№ 19935/3А/13 ІОХ   НАНУ,ДУ ІФТ   НАМУ
9. 5,11,17,23-Тетракіс(третбутил)-25-дибутилфосфоні-лметилокси-26,27,28-тригідрокситіакалікс [4]арен та спосіб його одержання 29 липня 2013 р.№ 17849/3А/13 ІОХ   НАНУ,ДН ІМ   НАНУ
10. 1-(2,4-Дитретбутилфенокси)-3-(Nбензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлорид 15 серпня 2013 р. №19934/3А/13 ІОХ НАНУ,ДУ ІФТ   НАМУ
11 1-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-бензил-4-метил піперидиній)-2-пропанол хлорид 17.03.2013 р. №22390/ЗА/13 ДУ «ІФТ НАМНУ»,ІОХ НАНУ
12 1-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-триметиламіно)-2-пропанол йодид 11.11.2013 р. №27534/ЗА/13 ДУ «ІФТ НАМНУ»,ІОХ НАНУ
13 Гідрохдлриди [1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-діалкіламіно-2-пропанолу 25.04.2014р. №10903/ЗА/14 ДУ «ІФТ НАМНУ», ІОХ НАНУ
14 Похіднi бензімідазо[1,2-а]бензо(h)-1,6-нафтиридину та спосіб їх одержання 07.08.2014 р. №18952/ЗА/14 ІОХ НАНУ