проекти

1

Каліксаренові комплексоутворювачі та їх нанокомпозити для екстракційного та сорбційного вилучення і розділення радіонуклідів

Розпорядження Президії НАН України від 31.03.16 р. №186

держреєстрації 0116U005059

Договір №К-5-11

Співвиконавець: Державна наукова уста-нова «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України»

Нові речовини і матеріали

Прикладні дослідження

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій»

В.І. Кальченко

Чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

04.2016-

12.2018

2

Використання функціональних наноматеріалів для створення біосенсорних кондуктометричних приладів для визначення аргініну: молекулярний дизайн та хімічний синтез каліксаренів, здатних до кооперативних електростатичних взаємодій та водневих зв’язків з аргініном.

Розпорядження Президії НАН України від 25.04.16 р. №254

держреєстрації 0116U004294

Договір №61772

Нові речовини і матеріали

Прикладні дослідження

Науковий проект за результатами спільного конкурсу НАН України та УНТЦ 2015 р. за програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи»

С.О.Черенок

к.х.н., ст.н.с.

Відділ-виконавець: №5

05.2016-

12.2017

3

Створення каліксаренових регуляторів активності АТР-залежних катіон-транспортуючих та скоротливих білків гладеньких мязів для біомедичного застосування.

Розпорядження Президії НАН України

від 18.03.14 р.№169, від 27.02.15 р. №125, від 18.03.16 р. №155

держреєстрації 0114U002710

Договір № 25-16

Співвиконавець- Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень (ЦКПФД) НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»

В.І.Кальченко

Чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

04. 2014

12. 2016

4

Нові фторовмісні нуклеотидні та нуклеозидні сполуки. Синтез, дослідження біологічної активності in vitro і in vivo , створення ефективної технології отримання препаратів для лікування вірусних захворювань

Розпорядження Президії НАН України

від 18.03.14 р.№169, від 27.02.15 р. №125, від 18.03.16 р. №155

держреєстрації 0114U002709

Договір № 26-16

Співвиконавець- Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН України

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень (ЦКПФД) НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва»

Ю.Г.Шермолович

д.х.н, проф.

заст. директора з наукової роботи Відділ-виконавець:№10

04. 2014

12. 2016

5

Гібридні світлочутливі композити на основі органічних барвників і нановуглецевих структур

Розпорядження Президії НАН України від 08.05.15 №344, від 24.02.16 р. №115

держреєстрації 0115U004243

Договір №36/16

Співвиконавець: Інститут загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) ім.В.І.Вернадського НАН України

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наномате-ріалів і нанотехнологій»

О.О. Іщенко

чл.-кор. НАН України

зав. відділу №2

Відділ-виконавець: №2

05.2015-

12.2019

6

Об’єднаний проект: Фізико-хімічні та біологічні властивості каліксаренів. Розділ 1. Дизайн та синтез наноструктурних каліксаре-нових ефекторів біохімічних процесів.

Розпорядження Президії НАН України від 08.05.15 №344, від 24.02.16 р. №115

держреєстрації 0115U004245

Договір №65/16-Н(1)

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наномате-ріалів і нанотехнологій»

В.І. Кальченко

чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

05.2015-

12.2019

7

Хемосенсорна система типу „Електронний ніс” для біомедич-ного та екологічного застосування. Розділ 2. Створення та виробництво високоселективних каліксаренових рецепторів біологічно значимих та екологічно небезпечних молекул для чутливих робочих тіл хемосенсорів

Розпорядження Президії НАН України від 18.02.13 №109, від 20.02.14 №100, від 25.02.15 №113, від 01.03.16 р. №126

держреєстрації 0113U001684

Договір №11/2-2016

Нові речовини і матеріали

Прикладні дослідження

Комплексна науково-технічна програма «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація»

В.І. Кальченко

Чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

02.2013-

12.2017

8

Франко-українське об’єднання в галузі молекулярної хімії. Етап: 4 «Синтез та властивості хіральних каліксаренових рецепторів та каталізаторів»

Розпорядження Президії НАН України

від 31.05.16 р.№330

держреєстрації 0116U006537

Договір № 5/8-Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Спільний проект

Європейських (міжнародних) наукових об’єднань у 2013-2016 рр. відповідно до Угоди про співробітництво між НАН України та Національним центром наукових досліджень Франції

В.І.Кальченко

чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

06.2016-

12.2016

9

Синтез фторованих азот- та сірковмісних гетероциклів шляхом циклоприєднання 1,3-диполів до амідів поліфтороалкантіокарбо-нових кислот

Постанова Президії НАН України від

17.06.2015 №168, від 02.03.16 р. №65

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.5.

Рішення Експертної ради №4 від 01.07.15

держреєстрації 0115U005146

Договір №10/0-Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Конкурс проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України

у 2015 році

С.С.Михайліченко

к.х.н.

Відділ-виконавець: №10

07.2015-

12.2016

10

Функціонально заміщені фосфоровмісні ліганди: синтез та застосування в металокомплексному каталізі

Рішен. Бюро ВХ НАН України

від 21.06.2011р., прот..№ 4, § 15, п.3.1.

держреєстрації 0112U000014

Рішення Експертної ради №4 від 06.07.11 р. шифр №1/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

О.М. Костюк

д.х.н,

зав. відділу №1

Відділ-виконавець:

№1

01.2012–12.2016

11

Вплив природи середовища на спектрально-люмінесцентні властивості донорно-акцепторних полієнів

Рішен. Бюро ВХ НАН України

від 29.05.2012 р., прот. № 4, § 12, п.3.1.

держреєстрації 0112U007387

Рішення Експертної ради №6 від 11.07.12 р.

Шифр №2/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

О.О. Іщенко

д.х.н, проф.

зав. відділу №2

Відділ-виконавець:

№2

01. 2013-12. 2017

12

Елементозаміщені ненасичені системи в синтезі біоперспективних похідних амінофосфонових та амінокарбонових кислот

Рішен. Бюро ВХ НАН України

від 29.05.2012 р., прот. № 4, § 12, п.3.2.

держреєстрації 0112U007385

Рішення Експертної ради №6 від 11.07.12 р.

Шифр №3/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

П.П.Онисько

д.х.н, проф.

зав. відділу №3

Відділ-виконавець:

№3

01. 2013-12. 2017

13

Дослідження закономірностей циклоутворення та структурна модифікація нових типів функціональних азинових і азепінових систем

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.1.

держреєстрації 0115U004724

Рішення Експертної ради №4 від 01.07.15

шифр №4/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

М.В. Вовк

д.х.н, проф.

зав. відділу №4

Відділ-виконавець:

№4

01. 2016–12. 2020

14

Синтез нових типів карбенів на основі імідазол-2-іліденів, їх конденсованих аналогів та їх комплексів з перехідними металами. Вивчення каталізу карбеновими комплексами металів реакцій відновлення кетонів і галогенаренів.

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 16.12.2014 р. прот. № 8/1, § 28, п.1.4

держреєстрації 0116U002364

Шифр №4А/1– Б

Головний виконавець – Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Зав.лаб.

д.х.н., проф. М.І.Короткіх

Відділ-виконавець:

4

01.2016 – 12.2016

15

Створення каліксаренових рецепторів біологічно значимих та екологічно небезпечних сполук

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.2.

держреєстрації 0115U004723

Рішення Експертної ради №4 від 01.07.15, шифр №5/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

В.І. Кальченко

Чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №5

01. 2016–12. 2020

16

Розробка підходів до синтезу похідних поліфункціональних конформаційно утруднених амінів для потреб медичної хімії та агрохімії.

Рішення Бюро ВХ НАН України від 20.05.2014 р., протокол № 5, § 16, п.2

Рішення Експертної ради №3 від 02.07.14

держреєстрації 0114U003956

шифр №6/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Д.М. Волочнюк

д.х.н.

зав.відділу №6

Відділ-виконавець:

№6

01.2015-12.2019

17

Теоретичні та експериментальні дослідження міжмолекулярних взаємодій для створення нових біологічно активних сполук та матеріалів

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.3.

держреєстрації 0115U004726

Рішення Експертної ради №4 від 01.07.15, шифр №7/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

О.Б. Роженко

д.х.н, ст.н.с. в.о. зав.відділу №7

Відділ-виконавець: №7

01. 2016–12. 2020

18

Цілеспрямований синтез органічних сполук, модифікованих фторовмісними замісниками з атомами кисню, сірки, азоту та фосфору для дизайну речовин з корисними властивостями

Рішен. Бюро ВХ НАН України від 29.05.12 р., прот. №4, § 12, п.3.3.

держреєстрації 0112U007386

Рішення Експертної ради №6 від 11.07.12, шифр №8/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ю.Л.Ягупольський

д.х.н, проф.

зав.відділу №8

Відділ-виконавець:

№8

01. 2013-12. 2017

19

Фторовмісні сіркоорганічні сполуки, отримані на основі 1,1-дигідрополіфторо алкілсульфідів і сульфонів, як аглікони в синтезах глікозидів нових типів

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.4.

держреєстрації 0115U004727

Рішення Експертної ради №4 від 01.07.15

Шифр №10/1 – Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ю.Г.Шермолович

д.х.н, проф.

заст. директора з наукової роботи

Відділ-виконавець: №10

01. 2016–12. 2020

20

Розроблення ефективної стратегії синтезу поліфункціональних біоперспективних похідних азолів і азинів та їх конденсованих аналогів

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 21.06.2011 р., протокол № 4, § 15, п.3.2, № держреєстрації 0112U000013

Рішення Експертної ради №4 від

06.07.11

Шифр № 4/2-Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та

та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова наукова програма

“Розробка пріоритетних напрямків розвитку в хімії

М.В.Вовк

д.х.н, проф.

зав .відділу №4

Відділ-виконавець: №1, №3, №4, №6

01. 2012

12. 2016

21

Синтез та фізико-хімічні дослідження каліксаренових структур для дизайну функціональних матеріалів.

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 21.06.2011 р., протокол 4, § 15, п.3.3

держреєстрації 0112U000015

Рішення Експертної ради №4 від

06.07.11

Шифр № 5/2-Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та

та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова наукова програма

“Розробка пріоритетних напрямків розвитку в хімії

В.І.Кальченко

Чл.-кор. НАН України

Директор Інституту

Відділ-виконавець: №2, №5, №7

01. 2012

12. 2016

22

Дослідження нових фторовмісних реагентів для використання в синтезах біологічно активних речовин і компонентів в сучасних хімічних джерелах електроенергії

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 21.06.2011 р., протокол № 4, § 15, п.3.4, № держреєстрації 0112U000016

Рішення Експертної ради №4 від

06.07.11

Шифр № 10/2-Б

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та

та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Цільова наукова програма

“Розробка пріоритетних напрямків розвитку в хімії

Ю.Г.Шермолович

д.х.н, проф.

заст. директора з наукової роботи Відділ-виконавець:

№8, №10

01. 2012

12. 2016

23

Розробка синтетичних підходів до азоло[c]індоло [e]ізохінолінів – нових гетероциклічних систем з протираковою дією

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 21.06.2011 р., протокол № 4, § 15

держреєстрації 0116U002365.

Шифр № 10А/2-Б

Головний виконавець – Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук

Найважливіші проблеми хімії та

та розвитку хімічних технологій

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

Цільова наукова програма

“Розробка пріоритетних напрямків розвитку в хімії

Зав.лаб.

д.х.н. с.н.с. С.Л.Богза

Відділ-виконавець:

№10

01.2016 – 12.2016

24

Розробка органічних фотовольтаїчних композитів на основі поліметинових барвників та фотопровідних полімерів

Рішення Бюро ВХ НАН України

від 19.05.2015 р. прот. № 2, § 10, п.3.1.1

держреєстрації 0115U004725

Шифр №2/3 – Б

Нові речовини і матеріали

Прикладні дослідження

Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

О.О.Іщенко

д.х.н, проф.

зав.відділу №2 Відділ-виконавець:

№2, №5, №7

01. 2016-12. 2018

25

Каталітичне гідрування гетеро- та карбоциклічних сполук як ефективний метод одержання органічних речовин із практично корисними властивостями

Рішен. Бюро ВХ НАН України

від 04.06.2013 р. прот. № 4, § 13, п.3.1.1

держреєстрації 0113U005825

Шифр №1/3 – Б

Нові речовини і матеріали

Прикладні дослідження

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення

О.М. Костюк

д.х.н,

зав. відділу №1

Відділ-виконавець:

1, 4, 5, 7

01. 2014-12. 2016