Науково-організаційний відділ

Завідувач відділу – вчений секретар Інституту к.х.н. В.С. Нікітченко

Основними напрямами діяльності відділу є науково-організаційне забезпечення проведення науково-дослідних робіт в Інституті та підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук; організація та методичне забезпечення навчального процесу; планування роботи Вченої ради Інституту та контроль за виконанням доручень директивних органів, постанов і розпоряджень Президії НАН України.

До складу співробітників відділу входять висококваліфіковані особи, що мають досвід роботи і відповідають кваліфікаційним вимогам посадових інструкцій:

Завідувач відділу – вчений секретар Інституту к.х.н. В.С. Нікітченко
044 292 81 75
nikita@ioch.kiev.ua

Старший науковий співробітник – к.б.н. Т.А. Васільєва
044 499 46 26
Vasileva_ta@ukr.net

Провідний інженер – І.П. Герасимюк
044 499 46 26
irina@ioch.kiev.ua

Положення про науково-організаційний відділ