Загальна інформація

 width=

Iнститут органiчної хiмiї НАН України є одним з провiдних наукових закладiв Нацiональної академiї наук України. Його виникнення пов’язане з дiяльнiстю наукових шкiл видатних вчених-хiмiкiв України члена-кореспондента АН СРСР С.М.Реформатського в Київському унiверситетi та академiка АН УРСР В.Г.Шапошникова в Київському полiтехнiчному iнститутi. Інститут органічної хімії НАН України пройшов великий і славний шлях випробувань роками Великої Вітчизняної війни, післявоєнного становлення і невтомної праці протягом останніх десятиріч.

Науковцями Інституту зроблено вагомий внесок у скарбницю світової науки. Загальне визнання отримали дослідження вчених Інституту з теорії кольоровості органічних сполук, механізмів органічних реакцій, хімії гетероциклічних сполук, хімії фосфор-, фтор-, та сіркоорганічних сполук, хімії біологічно активних сполук, супрамолекулярної хімії.

На сьогоднішній день в Інституті та на його Дослідному виробництві працює 261 співробітник, серед них 22 доктора наук, 73 кандидати наук, інженерів та спеціалістів 71, техніків 11. Вченими Інституту опубліковано понад 7000 оригінальних наукових праць, 75 монографій, одержано понад 1500 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, підготовлено 61 доктора та понад 400 кандидатів наук.