ВІДДІЛ ХІМІЇ ФОСФОРООРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Відділ організований академіком АН УРСР О.В.Кірсановим на базі лабораторії пестицидів, створеної в 1951 році. З 1956 по 1978 рр. відділ очолював д-р хім. наук, проф. В.І.Шевченко, з 1978 по 2009 рр. д-р хім. наук, проф. О.М.Пінчук. З 2009 року відділ очолює д-р хім. наук О.М.Костюк. У відділі працює 2 доктора хім. наук та 11 кандидатів наук.  До складу відділу входить лабораторія хімічних процесів під тиском, яку очолює канд. хім. наук, ст. наук співроб. О.О.Юрченко.

Kostyuk_site
Завідувач відділу: д.х.н. Костюк О.М.

Основний науковий напрямок відділу – це теоретичний та практичний розвиток хімії фосфороорганічних сполук (ФОС) сполук.  Визначальним напрямком досліджень відділу є синтез та дослідження нових типів елементоорганілвмісних сполук. Метою досліджень є створення базових методологій для одержання фосфоровмісних аналогів природних і біоактивних сполук, дизайн нових типів фосфоровмісних лігандів для металокомплексного каталізу впровадження фосфороорганічних сполук з корисними властивостями в нанотехнології.

Однією з фундаментальних проблем хімії фосфороорганічних сполук є розробка препаративних методів синтезу сполук із зв’язком фосфор-вуглець. Серед них особливе місце займають функціональнозаміщені фосфіни та їх похідні, методи отримання яких  досліджуються і розвиваються у відділі. У  відділі проводяться також фундаментальні дослідження з розробки принципово нових препаративних методів одержання сполук із зв’язками С-Р та N-P ациклічної та гетероциклічної будови. Прикладні дослідження відділу пов’язані з використанням фосфороорганічних сполук як біологічно активних речовин, комплексоутворювачів, каталізаторів, реагентів в органічному і елементоорганічному синтезі та металокомплексному каталізі.

Основні наукові та практичні досягнення відділу. 

У відділі проведені фундаментальні дослідження, які відносяться до проблеми створення зв’язку фосфор-вуглець,   розроблені оригінальні методи електрофільного фосфорилювання галогенідами тривалентного фосфору електронозбагачених ненасичених, ароматичних і гетероциклічних сполук, створений  загальний підхід до синтезу конденсованих фосфоровмісних гетероциклів,  важкодоступних λ5-фосфінінів і λ5-азафосфінінів, хіральних β-аміно-β-трифторометилових кетонів та гетерокумуленів на їх основі. Синтезовані і вивчені нові каталізатори на основі фероценілполіфосфінів. На основі фосфорильованих гетероциклів були одержані нові типи лігандів, в тому числі і водорозчинні, які були успішно використані в паладій каталізованих асиметричних реакціях. Одержані відділом нові класи фосфороорганічних сполук знайшли застосування як комплексоутворювачі для важких металів, каталізатори для органічного синтезу та біологічно активні речовини для сільського господарства. Проводяться системні дослідження у      галузі синтезу та застосування фосфороорганічних сполук, зокрема розвивається перспективний напрямок створення нанорозмірних фосфоровмісних каталізаторів  реакцій крос-сполучення та асиметричного синтезу.

Співробітники відділу

 • зав. від., д. х. н., проф. Костюк Олександр Миколайович
 • зав. лаб., к. х. н. Юрченко Олександр Олексійович
 • д. х. н., ст. н. с. Назаренко Костянтин Геннадійович
 • к. х .н., ст. н. с. Койдан Георгій Миколайович
 • к. х .н., ст. н. с. Гур´єва Анастасія Миколаївна
 • к .х. н., н. с. Швиденко Костянтин Вікторович
 • к. х. н., н. с. Швиденко Тетяна Іванівна
 • к. х. н., мол. н. с. Задорожній Олександр Віталійович
 • пров. інж. Лаврова Олена Едуардіївна
 • інж. І кат. Степаненко Ірина Вікторівна
 • інж. І кат. Лахтадир Олександр Ігорович
 • інж. І кат. Юрченко Сергій Олександрович
 • інж. Лавринович Сергій Володимирович
 • інж. Філімончук Сергій Леонідович
 • інж. Лисенко Вячеслав Андрійович
 • техн. І кат. Сєров Дмитро Ігорович
 • техн. Волокітін Олександр Васильович

Список найважливіших публікацій відділу №1 за 2018 – 2021 роки

Статті за 2018 рік

 1. Franco, D.; Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.N.; Kostyuk, A.; Biffis, A. “Palladium(II) Complexes with N-Phosphanyl- N-Heterocyclic Carbenes as Catalysts for Intermolecular Alkyne Hydroaminations.” ACS Omega 2018, 3 (12), 17888–94. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b02619.
 2. Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.; Kostyuk, A.; Franco, D.; Baron, M.; Biffis, A. “PdII Complexes with N-(Diadamantylphosphanyl)Diaminocarbene and Related Ligands: Synthesis and Catalytic Applications in Intermolecular Alkyne Hydroaminations.” European Journal of Inorganic Chemistry 2018, 5, 652–58. https://doi.org/10.1002/ejic.201701342.

Статті за 2019 рік

 1. Shvydenko, Tetiana; Nazarenko, Kostiantyn; Shvydenko, Kostiantyn; Rusanov, Eduard; Tolmachev, Andrei; Kostyuk, Aleksandr “Annelated Aminoimidazoles in Synthesis of Imidazo[4,5-b]Pyridines.” ChemistrySelect 2019, 4 (29), 8450–52. https://doi.org/10.1002/slct.201901648.
 2. Marchenko, Anatoliy; Koidan, Georgyi; Hurieva, Anastasiya; Vlasenko, Yurii; Rozhenko, Alexander B.; Sotiropoulos, Jean-Marc; Kostyuk, Aleksandr. “Transformation Routes of PV- and PIII-N-Substituted Acyclic Diaminocarbenes.” European Journal of Inorganic Chemistry 2019 ,11–12, 1621–32. https://doi.org/10.1002/ejic.201801141.

Статті за 2020 рік

 1. Costa de Oliveira, R.; Soares Pontes, G.; Kostyuk, A.; Coutinho Camargo, G.B.; Dhyani, A.; Shvydenko, T.; Shvydenko, K.; Grafov, A. “Anticancer and Immunomodulatory Activities of a Novel Water-Soluble Derivative of Ellipticine.” Molecules (Basel, Switzerland) 2020, 25, 9. https://doi.org/10.3390/molecules25092130.
 2. Filimonchuk, S. L.; Nazarenko, K.; Shvydenko, T.; Shvydenko, K.; Rusanov, E.; Tolmachev, A.; Kostyuk, A. “Synthesis of 3-Iodomethyl Sultams.” Synlett 2020, 31 (17), 1696–1700. https://doi.org/10.1055/s-0040-1707227.
 3. Ivonin, S. P.; Yurchenko, A.A.; Voloshchuk, V.V.; Yurchenko, S.A.; Rusanov, E.B.; Pirozhenko, V.V.; D M Volochnyuk, D.M.; Kostyuk, A.N. “A Convenient Approach to 3-Trifluoromethyl-6-Azaindoles.” Journal of Fluorine Chemistry 2020, 233. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2020.109509.
 1. Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.N.; Shishkina, S.; Rusanov, E.; Kostyuk, A. “Ring Enlargement of N-Phosphanyl-1,2,3,4-Tetrahydroquinazolines.” Journal of Organic Chemistry 2020, 85 (22), 14467–72. https://doi.org/10.1021/acs.joc.0c00750.
 2. Sierov, D.; Nazarenko, K.; Shvydenko, K.; Shvydenko, T.; Kostyuk, A. “Synthetic Approaches to Tetrahydro-2,7- and -1,6-Naphthyridines.” Tetrahedron Letters 2020, 61 (33), 152194. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2020.152194.
 3. Marchenko, Anatoliy; Koidan, Georgyi; Hurieva, Anastasiya; Rusanov, Eduard; Rozhenko, Alexander B.; Kostyuk, Aleksandr. “Dichlorophosphoranides Stabilized by Formamidinium Substituents.” Edited by Mariateresa Giustiniano. Heteroatom Chemistry 2020, 9856235. https://doi.org/10.1155/2020/9856235.

Статті за 2021 рік

 1. Biffis, A.; Baron, M.; Tubaro, C.; Rancan, M.; Armelao, L.; Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.N.; Kostyuk, A. “Gold(I) Complexes with Multifunctional Phosphane Ligands: Synthesis and Catalysis.” Inorganica Chimica Acta 2021, 517. https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.120218.
 2. Marchenko, Anatoliy; Koidan, Georgyi; Hurieva, Anastasiya; Dyakonenko, Viktoriya V.; Shishkina, Svitlana V.; Rusanov, Eduard B.; Kyrylchuk, Andrii A.; Kostyuk, Aleksandr. “Polydentate Phosphane Ligands Featuring N,N,N’-Trialkylformamidines.” European Journal of Inorganic Chemistry 2021, n/a (n/a). https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ejic.202001059.

Публікації

(1)      Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.; Savateev, A.; Rozhenko, A. B.; Sotiropoulos, J.-M.; Shishkina, S. V; Shishkin, O. V; Kostyuk, A. Eur. J. Inorg. Chem. 2014, n/a–n/a.
(2)      Marchenko, A.; Koidan, H.; Huryeva, A.; Smaliy, R.; Vlasenko, Y.; Gutov, O.; Kostyuk, A. Heteroat. Chem. 2014, 25, 1–9.
(3)      Shvidenko, T.; Nazarenko, K.; Shvidenko, K.; Kostyuk, A. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 279–281.
(4)      Allouch, F.; Vologdin, N. V; Cattey, H.; Pirio, N.; Naoufal, D.; Kanj, A.; Smaliy, R. V; Savateev, A.; Marchenko, A.; Hurieva, A.; Koidan, H.; Kostyuk, A. N.; Hierso, J.-C. J. Organomet. Chem. 2013, 735, 38–46.
(5)      Kirilchuk, A. A.; Marchenko, A. P.; Koidan, H. G.; Zarudnitskii, E. V; Huryeva, A. N.; Yurchenko, A. A.; Kostyuk, A. N. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013, 188, 254–255.
(6)      Marchenko, A. P.; Koidan, H. N.; Hurieva, A. N.; Gutov, O. V; Kostyuk, A. N.; Tubaro, C.; Lollo, S.; Lanza, A.; Nestola, F.; Biffis, A. Organometallics 2013, 32, 718–721.
(7)      Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.; Savateev, A.; Kostyuk, A. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 5671–5673.
(8)      Smaliy, R. V; Chaykovskaya, A. A.; Shtil, N. A.; Savateev, A. S.; Kostyuk, A. N. Heteroat. Chem. 2013, 24, 146–151.
(9)      Marchenko, A. P.; Koidan, H. N.; Pervak, I. I.; Huryeva, A. N.; Zarudnitskii, E. V; Tolmachev, A. A.; Kostyuk, A. N. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 494–496.
(10)    Marchenko, A. P.; Koidan, G. N.; Huryeva, A. N.; Merkulov, A. S.; Kostyuk, A. N. Heteroat. Chem. 2012, 23, 309–313.