ВІДДІЛ ХІМІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ

Завідувач відділу д.х.н., проф. М.В. Вовк
Завідувач відділу
д.х.н., проф. М.В. Вовк

 

 

М.В.Вовк проводить системні дослідження механізмів реакцій гетероциклізації, асиметричних органокаталітичних реакцій, методів синтезу та властивостей поліфункціональних гетерокумуленових та гетероциклічних систем, раціонального пошуку біологічно активних сполук. Розвиває наукові напрямки, започатковані академіками О.В.Кірсановим та Є.О.Шиловим.

М.В. Вовк є автором 380 публікацій, серед яких 1 монографія, 3 навчальних посібники, 16 наукових оглядів, 314 статей та 46 патентів на винаходи.

Підготував 1 доктора та 9 кандидатів хімічних наук.

Про відділ. Відділ був організований у 1947 році  академіком АН УРСР Є.О.Шиловим, який очолював його до 1973 року. В 1977 – 2008 роках керівництво відділом здійснював д.х.н., професор В.І. Станінець. Із 2009 року

відділом керує д.х.н., професор Вовк М.В. У відділі працює 3 доктори, 8 кандидатів хімічних наук та 8 інженерів.  Кандидатські дисертацій  виконують 3 аспіранти , а магістерські роботи – 3 студенти вишів.

Основний науковий напрямок відділу.

Дослідження механізмів реакції гетероциклізації різнотипових органічних субстратів та створення концептуальних засад побудови моно- і поліфункціональних гетероциклічних систем, їх хіральних та конденсованих аналогів, як потенційних низькомолекулярних біорегуляторів та попередників для фармацевтичних субстанцій.

Основні наукові практичні досягення відділу.

Встановленіі механізми регіо- та стереоконтролю реакцій приєднання і внутрішньомолекулярної циклізації функціональних лінійних та циклічних структур і запрпоновані  оригінальні синтетичні підходи до різноманітних типів біоактивних сполук. Започатковані та успішно здійснюються дослідженння, пов’язані із органокаталітичним асиметричним синтезом нових трифторометилвмісних азольних і азинових сполук високої оптичної чистоти. Створені оригінальні хемотипи сполук із потужною бактерицидною, протитуберкульозною, гіпоглікемічною та нейрофізіологічною дією – перспективних об’єктів для раціонального дизайну лікарських препаратів.

Співробітники відділу:

 • зав. відділу д. х. н., професор, член-кор. НАН
  України Вовк Михайло Володимирович
 • д. х. н., ст. н. с. Сукач Володимир Андрійович
 • к. х. н., ст. н. с. Зборовський Юрій Леонідович
 • к. х. н., ст. н. с. Васькевич Руслан Іванович
 • к. х. н., ст. н. с. Орисик Віктор Васильович
 • к. х. н., ст. н. с. Больбут Андрій Вікторович
 • к. х. н., ст. н. с. Васькевич Алла Іржіївна
 • к. х. н., н. с. Бентя Антон Валентинович
 • к. х. н., н. с. Ткачук Віктор Миколайович
 • к. х. н., н. с. Цизорик Назар Михайлович
 • к. х. н., н. с. Кемський Сергій Володимирович
 • к. х. н., м. н. с. Літвінчук Марія Богданівна
 • к. х. н., м. н. с. Данилюк Іванна Юріївна
 • м. н. с. Чернобаєв Ігор Іванович
 • інж. Яковенко Георгій Геннадійович
 • інж. Чубарук Наталія Григорівна
 • інж. Лук’янов Олег Олександрович
 • інж. Савінчук Наталія Олександрівна
 • інж. Сирота Наталія Олександрівна
 • технік І кат. Лісова Ганна Олексіївна

Відомчі проекти ( державне фінансування) :

ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ АЛКЕНІЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ, ЇХ ПОХІДНИХ ТА ГЕТЕРИЛАМІНОАЛКЕНІВ В ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СИСТЕМИ

РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СИНТЕЗУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ БІОПЕРСПЕКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ І АЗИНІВ ТА ЇХ КОНДЕНСОВАНИХ АНАЛОГІВ

Проекти Державних цільових науково-технічних програм:

НАНОЧАСТИНКИ НА ОСНОВІ БІОДЕГРАДУЮЧИХ ПОЛІМЕРІВ ЯК МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ НОСІЇ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ ПОТЕНЦІЙНИХ ВІСОКОЕФЕКТИВНИХ НЕЙРОПРОТЕКТОРНИХ ПРЕПАРАТІВ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СИНТЕЗ НАНОРОЗМІРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ АСИМЕТРИЧНИХ РЕАКЦІЙ

МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН , СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ІНГІБІТОРІВ ПРОТЕЇНТИРОЗИНФОСФАТАЗ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРОТИ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ІНШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Проекти Державного фонду фундаметальних досліджень України :

АСИМЕТРИЧНИЙ ОРГАНОКАТАЛІТИЧНИЙ СИНТЕЗ ПЕРФТОРАЛКІЛВМІСНИХ АЦИКЛІЧНИХ ТА ЦИКЛІЧНИХ АМІНОКИСЛОТ І СПОРІДНЕНИХ СИСТЕМ

Контракти :

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ І КОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ ТА ЇХ ГІДРОВАНИХ ПОХІДНИХ

ВИКОРИСТАННЯ ІОННИХ РІДИН В ОРГАНІЧНОМУ СИНТЕЗІ

Наукове та науково-технічне співробітництво:

 • Меrck KgaA (ФРН)
 • Jacobs University ( Бремен, ФРН)
 • Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
 • Луганський національний університет ім. Т.Г.Шевченка
 • Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки
 • Буковинський державний медичний університет
 • Івано-Франківський державний  медичний університет

Список найважливіших публікацій відділу № 4 за 2017-2021 р.р.

 1. Melnykov S.V., Pataman A.S., Dmytriv Yu.V., Shishkinа S.V., Vovk M.V., Sukach V.A. Beilst. J. Org. Chem., 2017, 13, 2617-2625. DOI: 10.3762/bjoc.13.259.
 2. Yahodkina-Yakovenko M.S.. Bol’but A.V., Vovk M.V. Heterocyclic Commun., 2018,.24, 177-181. https://doi.org/10.1515/hc-2017-0143.
 3. Zborovskii Y.L., Orysyk V.V., Golovynska I., Dzhus O.I., Garmanchuk L.V., Stepanov I.V., Khranovska N., Nehelia A.O., Golovynskyi S., Ohulchanskyy T.Y. Qu J., Orysyk S.I., Pekhno V.I., Vovk M.V. Anticancer Agents Med. Chem., 2018;18(10):1495-1504. DOI: 10.2174/1871520618666180313151503.
 4. Sukach V., Melnykov S., Bertho S., Diachenko I., Retailleau P., Vovk M., Gillaizeau I. Org. Lett. 2019, 21, 2340–2345. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.9b00622.
 5. Danyliuk I.Y., Vaskevich R.I., Vaskevich A.I., Suikov S.Y., Rusanov E.B., Vovk M.V. Phosph., Sulf., Silicon, Related Elem., 2019, 194, 156-162. https://doi.org/10.1080/10426507.2018.1528257.
 6. Danyliuk I.Y., Vaskevich R.I., Vaskevich A.I., Suikov S.Y., Rusanov E.B., Chornous V.O., Vovk M.V. J.Heterocycl.Chem., 2020, 57, 317-326. https://doi.org/10.1002/jhet.3779.
 7. Orysyk S.I., Borovyk P.V., Repich H.H., Severynovska O.V., Zborovskiy Yu. L., Mishchenko A.M., Orysyk V.V., Pokhnyo V.I., Vovk M.V. J. Mol. Structure, 2020, 1208, art. №127866. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127866.
 8. Vaskevich R.I., Vaskevich A.I., Rusanov E.B., Mel’nyk O.Ya., Vovk M.V. J.Heterocycl.Chem., 2020, 57, 3202-3212. https://doi.org/10.1002/jhet.4028.
 9. Tkachuk V.M., Lukianov O.O., Vovk M.V., Gillaizeau I., Sukach V.A. Beilst. J. Org. Chem. 2020, 16, 2304-2313. https://doi.org/10.3762/bjoc.16.191.
 10. Danyliuk I.Y., Vaskevich A.I., Vaskevich R.I., Rusanov E.B., Vovk M.V. J. Sulf. Chem., 2021, 42, 264-280. doi.org/10.1080/17415993.2020.1855431.

Публікації:

 1. Golovach N.M., Sukach V.A. Vovk M.V. J. Fluor. Chem. 2010, 131, 229-233
 2. Vovk M.V., Pinchuk  O.M., Tolmachev A.O. Molecules. 2010, 15, 997-106.
 3. Golovach N.M., Sukach V.A., Vovk M.V. Synfacts, 2010, 4, 400
 4. Orysyk S.I., Bon’ V.V., Obolontseva O.V., Zborovskii Yu. L.,Orysyk V.V., Pekhnyo V.I., Statinets V.I., Vovk M.V. Inorg. Chim. Acta. 2012, 382, 127-138.
 5. Orysyk S.I., Bon’ V.V., Pekhnyo V.I., Zborovskii Yu. L., Orysyk V.V. Polyhedron, 2012, 38, 15-25
 6. Sukach V.A., Tkachuk V.M., Rusanov E.B., Roshenthaler G.-V., Vovk M.V. Tetrahedron, 2012, 68, 8408-8415.
 7. Sukach V.A., Buta A.Z., Maxymyuk O.P., Kovalsky D.B., Vovk M.V., Krishtal O.O. Int. J. Phisiology and Patophisiology. 2012, 3, 227-234.
 8. Orysyk S.I., Bon’ V.V., Zholob O.I., Orysyk V.V., Zborovsky Yu. L., Vovk M.V. Polyhedron, 2013, 51, 211-221. 
 9. Lourie L.F., Serguchov Yu. A., Ponomarenko M.V., Rusanov E.B., Ignatyev N.V., Vovk M.V. Tetyrahedron, 2013, 69, 833-838.
 10. Lebed’ P.S., Kos P.O., Tolmachev A.O., Boyko A.N., Chekotylo A.A., Vovk M.V. Synthetic Communications, 2013, 43, 2343-2348.
 11. Sukach V.A., Tkachuk V.M., Shoba V.M., Pirozhenko V.V., Rusanov. E.B., Chekotylo A.A., Roshenthaler G.-V., Vovk M.V. Eur. J. Org. Chem. 2014, 7, 1452-1460.