Аспірантура

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями “Органічна хімія” та “Хімія елементоорганічних сполук”. Керівниками аспірантів призначаються висококваліфіковані спеціалісти – доктори наук, професори, які допомагають їм оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, опановувати методологію проведення наукових досліджень.

Дослідження проводяться з використанням сучасних наукових приладів.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі.

Аспіранти користуються Інститутською бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з органічної хімії серед Інститутів хімічного профілю НАН України.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

Набір до аспірантури відбувається у вересні. З питань вступу до аспірантури звертатися за телефонами: 292 81 75, 499 46 26 або за Е-mail ioch@ioch.kiev.ua.

Аспіранти Інституту органічної хімії НАН України

  • Рік вступу до аспірантури 2013
  • Аспіранти з відривом від виробництва
  1. Бульда Тарас Серійович Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка Відділ: хімії біологічно активних речовин Керівник: докт. хім. наук Д.М. Волочнюк
  2. Донченко Катерина Анатоліївна Освіта: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка Відділ: відділ хімії елементоорганічних сполук Керівник: докт. хім. наук проф. П.П.Онисько
  3. Манджуло Олександр Юрійович Освіта: КНУ імені Т.Г.Шевченка Відділ: механізмів органічних реакцій Керівник: докт. хім. наук проф. М.В.Вовк
  4. Масіч Денис Юрійович Освіта: КНУ імені Т.Г.Шевченка Відділ: хімії біологічно активних речовин Керівник: докт. хім. наук Д.М. Волочнюк
  5. Огурок Володимир Михайлович Освіта: НУ «Львівська політехніка» Відділ: хімії органічних сполук сірки Керівник: докт. хім. наук проф. Ю.Г.Шермолович
  6. Субота Андрій Іванович Освіта: НТУУ «КПІ» Відділ: хімії біологічно активних речовин Керівник: докт. хім. наук Д.М. Волочнюк