PATENTS

№п/п Вид об’єкту права інтелектуальної власності Дата та номер рішення про видачу патенту (свідоцтва) Заявник(и)
1. Каліксарен-1-гідроксиметилен-1,1-біс фосфонові кислоти, як інгібітори протеїнти-розинфосфатази 1В 21 листопада 2012   р.№ 27019/3А/12 ІОХ НАНУ,ІБОНХ НАНУ
2. Тетраолігогліцидилкарбазолсилан, як основа фото напівпровідникового середовища для реєстрації оптичних голограм 21 листопада 2012 р.№ 27059/3А/12 ІОХ НАНУ,КНУ ім. Т.Шевченка.
3. Оптичне середовище для реєстрації оптичних голограм 21 листопада 2012   р.№ 27060/3А\12 ІОХ НАНУ, КНУ ім. Т.Шевченко.
4. 1-[4-(1,1,3,3,-тетраметилбутил)фенокси]-3-(N-метилпіролідиній)-2-пропанол йодид 25 грудня 2012 р.№ 27056/3А/12 ІОХ НАНУ,ДУ ІФТ НАМ Укр.
5. 1-[4-(1-адамантил)фенокси]-3-(N-бензилпіролідиній)-2-пропанол хлорид 19 березня 2013 р.№ 6676/3А/13 ІОХ НАНУ 
6.  Похідні 7-[(2-аміноетил) бензиламіно]-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоксимідамідів та їх солі 27 березня 2013 р.№ 7471/3А/13 ІОХ   НАНУ, ІФ ім. О.О.Богомольця.
7. Калікс (4)арен- -кетофосфонові кислоти як інгібітори протеїн тирозин-фосфотази 27лютого 2013 р.№ 7756/3А/13 ІБОНХ НАНУ,ІОХ НАНУ
8. 1-(2,4-Ди-третбутилфенокси)-3-(N-бензилпіролідиній)-2-пропанолу 15 серпня 2013 р.№ 19935/3А/13 ІОХ   НАНУ,ДУ ІФТ   НАМУ
9. 5,11,17,23-Тетракіс(третбутил)-25-дибутилфосфоні-лметилокси-26,27,28-тригідрокситіакалікс [4]арен та спосіб його одержання 29 липня 2013 р.№ 17849/3А/13 ІОХ   НАНУ,ДН ІМ   НАНУ
10.  1-(2,4-Дитретбутилфенокси)-3-(Nбензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлорид 15 серпня 2013 р. №19934/3А/13 ІОХ НАНУ,ДУ ІФТ   НАМУ
11 1-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-бензил-4-метил піперидиній)-2-пропанол хлорид 17.03.2013 р. №22390/ЗА/13 ДУ «ІФТ НАМНУ»,ІОХ НАНУ
12 1-[4-(1,1,3,3-Тетраметилбутил)фенокси)-3-(N-триметиламіно)-2-пропанол йодид 11.11.2013 р. №27534/ЗА/13 ДУ «ІФТ НАМНУ»,ІОХ НАНУ
13 Гідрохдлриди [1-(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-діалкіламіно-2-пропанолу 25.04.2014р. №10903/ЗА/14 ДУ «ІФТ НАМНУ», ІОХ НАНУ
14 Похіднi бензімідазо[1,2-а]бензо(h)-1,6-нафтиридину та спосіб їх одержання 07.08.2014 р. №18952/ЗА/14 ІОХ НАНУ