ADMINISTRATION

Director of the Institute, Corresponding Member of the NAS of Ukraine, Dr.Chem.Sci, Prof. VOVK MYKHAYLO VOLODYMYROVYCH

+38 (044) 499-46-02

e-mail: mvovk@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

Honorary Director, Academician of the NAS of Ukraine, Dr.Chem.Sci, Prof.  KALCHENKO VITALII IVANOVYCH

+38 (044) 559-06-67

e-mail: vik@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

Deputy director Dr.Chem.Sc., Prof.  SHERMOLOVYCH YURII GRYGOROVYCH

+38 (044) 292-83-12

e-mail: sherm@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

Deputy director Dr.Chem.Sc., Senior Scientist RASSUKANA YULIIA VIKTORIVNA

+38 (044) 292-81-09

e-mail: juravi@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

Academic Secretary Ph.D.  NIKITCHENKO VITALII SERGIJOVYCH

+38 (044) 292-81-75

e-mail: nikita@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

Deputy director for General Affairs
YAROSHENKO IHOR VOLODYMYROVYCH

+38 (044) 292-71-66

e-mail: ioch@ioch.kiev.ua

 

 

 

 

 

Directors

Academician of the Ukr.SSR AS Yavorskii Volodymyr Polikarpovych 1939-1942
Academician of the Ukr.SSR AS Kiprianov Andriy Ivanovych 1942 – 1960
Academician of the Ukr.SSR AS Kirsanov Olexandr Vasyljovych 1960 – 1983
Academician of the NAS of Ukraine Markovskii Leonid Mykolajovych 1983 – 1998
Academician of the NAS of Ukraine Lozinskii Myron Onufrijovych 1998 – 2011
Corr.Member of the NAS of Ukraine Kalchenko Vitalii Ivanovych since 2011

Deputy Directors

Corr. Member of the Ukr.SSR AS Kobzarenko Volodymyr Sergijovych 1939-1944
Dr.Chem.Sc. Prof. Savinov Borys Grygorovych 1955 – 1959
Corr. Member of the Ukr.SSR AS Kirsanov Olexandr Vasyljovych 1959 – 1960
Corr.Member of the Ukr.SSR AS Derkach Grygorii Illarionovych 1967-1969
Dr.Chem.Sc. Prof. Yagupolskii Lev Musijovych 1969-1973
Dr.Chem.Sc. Docent Cherkasov Volodymyr Mykhajlovych 1960-1973
Corr.Member of the Ukr.SSR AS Gololobov Yurii Grygorovych 1972-1981
Dr.Chem.Sc. Prof.Corr.Member of the Ukr.SSR AS Markovskii Leonid Mykolajovych 1973-1983
Dr.Chem.Sc. Prof.Corr.Member of the Ukr.SSR AS Lozinskii Myron Onufrijovych 1983-1998
Dr.Chem.Sc. Prof. Synytsia Anatolii Danylovych 1981 -2008
Cand.Chem.Sc. Povolotskii Marko Josypovych 1991 -2005
Dr.Chem.Sc. Prof. Shermolovych Yurii Grygorovych since 1999
Dr.Chem.Sc. Prof. Vovk Mykhaylo Volodymyrovich since 2011

Academic Secretaries

Cand.Chem.Sc. Vysotskii Volodymyr Kazimirovych 1939-1945
Cand.Techn.Sc. Savinov Borys Grygorovych 1945-1955
Acting Academic Secr. Cand.Chem.Sc. Fridman Sara Gidaliivna 1956
Cand.Chem.Sc. Feschenko Ninel Gacrylivna 1961-1964
Cand.Chem.Sc. Shokol Zoja Ivanivna 1964-1988
Cand.Chem.Sc. Pashinnik Valerii Yukhymovych 1988-1993
Cand.Chem.Sc. Orda Volodymyr Volodymyrovych 1993-2005
Cand.Chem.Sc. Kozhushko Bogdan Mykolajovych 2005-2006
Acting Academic Secr. Cand.Chem.Sc. Nikitchenko Vitalii Sergijovych since 2006

Academic Council

Corresponding Member of the NAS of Ukraine V. I. Kalchenko (the Chairman)
Dr. of Chemistry Prof. Yu. G. Shermolovich
Dr. of Chemistry Prof. M. V. Vovk
Cand. of.Sc. V. S. Nikitchenko (Secretary)
Dr. of Chemistry Prof. V. I. Boiko
Dr. of Chemistry D. M. Volochniuk
Dr. of Chemistry Docent S. P. Ivonin
Dr. of Chemistry Prof. O. O. Ischenko
Dr of Chemistry Senior Researcher O. D. Kachkovskii
Cand. of Sc. Senior Researcher M. V. Kolotylo
Dr. of Chemistry Senior Researcher O. O. Kostiuk
Dr. of Chemistry Senior Researcher M. M. Kremlev
Dr. of Chemistry Prof. P. P. Onysko
Dr. of Chemistry Prof. V. Y. Pashinnik
Cand. of Sc. Senior Researcher M. I. Povolotskii
Cand. of Sc. Senior Researcher R. V. Rodik
Dr. of Chemistry Prof. Yu .O. Serguchev
Cand. of Sc. Senior Researcher Yu. L. Slominskii
Dr. of Chemistry Senior Researcher V. M. Timoshenko
Cand. of Sc. Senior Researcher O. O. Yurchenko
Dr. of Chemistry Prof. Yu. L. Yagupolskii

 

Administration of the Institute 1996

Administration of the Institute 1996

Administration of the Institute 2000

Administration of the Institute 2000

Administration of the Institute 2008

Administration of the Institute 2008

Academic Council of the Institute

Academic Council of the Institute