16-20 September 2013 XXlll Ukrainian Conference on Organic Chemistry, Chernivtsi – 2013

ГОЛОВА: Лозинський Мирон Онуфрійович
академік НАН України
директор Інституту органічної хімії НАН України
СПІВГОЛОВИ: Лендєл Василь Георгійович
професор, декан хімічного факультету
завідувач кафедрою органічної хімії ДВНЗ УжНУ
Шермолович Юрій Григорович професор, заступник директора Інституту органічної хімії НАН України

проф. Пашинник В.Ю. (заст.голови) проф. Бальон Я.Г.
проф. Броварець В.С. проф. Вовк М.В.
проф. Гриценко І.С. проф. Грищук Б.Д.
проф. Ковтуненко В.О. проф. Новіков В.П.
проф. Обушак М.Д. доц. Онисько М.Ю.
проф. Станинець В.І. проф. Студеняк І.П.
проф. Толмачов А.О. доц. Фаринюк Ю.І.
проф. Харченко О.В.

ПЛЕНАРНІ ЛЕКТОРИ

Prof. Pawel Kafarski Prof. Janusz lipkowski
проф. Іщенко А.А. чл.-кор. НАН України, проф. Камалов Г.Л.
проф. Ковтуненко В.О. проф. Короткіх М.І.
академік НАН України, проф. Кошечко В.Г. академік НАН України, проф. Кухарь В.П.
академік НАН Беларусі, проф. Лахвич Ф.А. чл.-кор. НАН України, проф. Хиля В.П.
академік НАН Беларусі, проф. Хрипач В.А.